ทำไมต้อง Reliance
ใส่ใจในทุกๆเรื่อง ทุกความต้องการของคุณ
 • คัดเฉพาะบริษัทประกันภัย

  ที่มีคุณภาพ

 • แนะนำแบบประกันภัย

  ที่ตรงกับความเสี่ยงคุณ

 • มีผู้ช่วยเปรียบเทียบ

  ราคาความคุ้มครอง

 • มีตัวแทนต่อรอง

  กับบริษัทประกัน

 • มีบริการหลังการขาย

  ช่วยเหลือกรณีพิเศษ


บริการดีเยี่ยม

ข้อความของลูกค้าแต่ละท่าน

ความยาวอย่างน้อย 2 บรรทัด
ชื่อและนามสกุลของลูกค้า

ประสบการณ์จากผู้ซื้อจริง

ขั้นตอนการซื้อประกัน
 • เลือกแผนประกันภัย
 • เปรียบเทียบแผนประกันภัย
 • ชำระเบี้ยประกันภัย
ช่องทางการชำระเงิน