เรามุ่งมั่นให้คนไทยและธุรกิจไทยได้รับประโยชน์สูงสุด จากการบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันที่เหมาะสม
โดยให้บริการอย่างมืออาชีพด้วยความเข้าใจธุรกิจและความเสี่ยงของลูกค้าร่วมกับบริษัทประกันที่มีคุณภาพและมั่นคง
และพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
Reliance Insure Broker เป็นผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านประกันภัย ให้แก่นิติบุคคลและบุคคลทั่วไป โดย Reliance Insure Broker มีประสบการณ์ด้านประกันวินาศภัยเป็นเวลากว่า 8 ปี บุคคลากรของเรามีมาตรฐาน การทำงานที่เป็นมืออาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาในทุกปัญหาประกันภัยแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ และบริการติดต่อประสานงานต่างๆ ให้แก่ลูกค้า

Reliance Insure Broker มีบริการเช็คเบี้ยประกันภัยที่สะดวกรวดเร็ว สามารถอำนวยความสะดวกสบายให้ลูกค้าได้จนจบกระบวนการทำประกันภัยพร้อมทั้งมีบริการพิเศษ ช่วยแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่น และข้อเสนอพิเศษ ส่วนลดต่างๆ จากบริษัทประกันภัย รวมถึงการสั่งซื้อและชำระเงินออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการใช้บริการของเรา

Reliance Insure Broker ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จึงมั่นใจได้ว่า Reliance Insure Broker ให้บริการลูกค้าโดยยึดถือกฎและระเบียบปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าอย่างเคร่งครัด

ทำไมต้อง Reliance
 • คัดเฉพาะบริษัทประกันภัย

  ที่มีคุณภาพ

 • แนะนำแบบประกันภัย

  ที่ตรงกับความเสี่ยงคุณ

 • มีผู้ช่วยเปรียบเทียบ

  ราคาความคุ้มครอง

 • มีตัวแทนต่อรอง

  กับบริษัทประกัน

 • มีบริการหลังการขาย

  ช่วยเหลือกรณีพิเศษ