Reliance broker

มืออาชีพด้านประกันภัย ใส่ใจดูแลคุณ

สายด่วนโทร : 02-217-7878

 

โปรโมชั่นประกันภัยแนะนำ !!
โปรโมชั่นประกันภัยแนะนำ !!
- banner1
Close Me!
ประกันธุรกิจอุ่นใจ!

ดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัย อุ่นใจไร้กังวล Reliance Brokerอยู่เคียงข้างคุณ ทุกย่างก้าว   รายละเอียดกรมธรรม์เพิ่มเติม

ประกันภัยสำหรับธุรกิจ

      1. ประกัน SME   - เหมาะสำหรับขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่นร้านค้าทั่วไป ร้านความสวยความงาม สปา หรือธุรกิจในครอบครัว 
 2. ประกันสำหรับผู้บริหาร - เหมาะสำหรับผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับความรับผิดชอบต่อตัวเอง ธุรกิจและต่อผู้อื่น 
 3. ประกันสำหรับพนักงาน - เหมาะสำหรับพนักงานลูกจ้างในหลายธุรกิจอาชีพ เพื่อลดความเสี่ยงในหน้าที่งานรับผิดชอบของตัวเอง 
ประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก  4. ประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก - เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ประกันภัยวิศวกรรม  5. ประกันภัยวิศวกรรม - เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม สายการผลิด 
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  6. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง - เหมาะสำหรับธุรกิจคมนาคมขนส่งทั้งภานในประเทศและต่างประเทศ 
ประกันภัยทรัพย์สิน  7. ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน - เหมาะสำหรับทุกธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินต่างๆ 

ประกันภัยส่วนบุคคล

 ประกันอุบัติเหตุ    1. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ ประกันอุบัติเหตุ - ให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุจนทำให้เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ โดยได้รับเงินชดเชยตามจำนวนที่ตกลงกัน หรือหากต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามที่ตกลงในกรมธรรม์ 
 ประกันสุขภาพ 2. ประกันสุขภาพ  - การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และสร้างความลำบากให้ กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลที่แพง ค่ายาที่แพง หรือ การขาดรายได้เมื่อหยุดงาน สิ่งเหล่านี้จะหมดไปด้วยความคุ้มครองจากประกันสุขภาพ 
 ประกันโจรกรรม 3. ประกันภัยโจรกรรม หรือ ประกันโจรกรรม -
คงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจถ้าทรัพย์สินมีค่าที่เราซื้อมาเกิดสูญหาย หรือเสียหาย เรื่องพวกนี้เป็นความเสี่ยงที่ใครๆก็มิอาจหลีกเลี่ยงได้ แต่คุณสามารถมีทางออกในการแบ่งเบาภาระและลดความเสี่ยงนี้ด้วยประกันโจรกรรมที่บริษัทประกันภัยจะช่วยเข้ามาแบ่งเบาภาระทางการเงินให้เราได้ 
 ประกันทรัพทย์และอัคคีภัย 4. ประกันทรัพย์สินและอัคคีภัย หรือ ประกันอัคคีภัย -  มีความจำเป็นมากที่คุณมิอาจเพิกเฉยได้ เพราะประกันทรัพย์สินจะช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องของการเงินเวลาที่บ้าน ที่พักอาศัยของคุณเกิดภัยคุกคาม 
 ประกันภัยรถยนต์ 5. ประกันภัยรถยนต์ -  รถยนต์แทบจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนบางคนไปแล้ว และสำหรับการใช้รถใช้ถนน กาเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะใช้ความระมัดระวังแล้วก็ตาม การทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นทั้งกฏหมายและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อที่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับรถของคุณ 
 ประกันการเดินทาง 6. ประกันการเดินทาง - ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ สัมนา หรือท่องเที่ยวก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางภายในประเทศหรือต่างประเทศ อุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้นได้ ประกันการเดินทางจะทำให้คุณอุ่นใจในทุกการเดินทาง 

คปภ
ตลาด ประกันภัยรถยนต์ ค่าเบี้ยประกันถูก พร้อม เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฟรี

 
E-Magazine Sign-up
ร่วมโหวดประกันภัย
Q: ประกันภัยประเภทใดที่จำเป็นที่สุดสำหรับคุณ


Submit Survey  View Results
 
ข่าวสารเกี่ยวกับวงการประกันภัย (RSS)
ข่าวสารเกี่ยวกับวงการประกันภัย (RSS)

รีไลอันซ์ โบรกเกอร์

เกี่ยวกับเรา

ประกันภัยสำหรับธุรกิจ

ประกันภัยส่วนบุคคล

เช็คเบี้ยประกันภัย

ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อ รีไลอันซ์
สถานที่ตั้งบริษัท
สอบถามข้อมูล

 

บริษัทของเรา
ประสบการณ์
ทำไมเลือกเรา
บริษัทประกันพันธมิตร

ประกันภัย SME
ประกันภัยสำหรับพนักงาน
ประกันภัยสำหรับผู้บริหาร
ประกันสำหรับบุคคลภายนอก
ประกันภัยสำหรับวิศวกรรม
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ประกันภัยทรัพย์สิน

ประกันภัยรถยนต์
ประกันอุบัติเหตุ
ประกันสุขภาพ
ประกันการเดินทาง
ประกันทรัพย์สิน อัคคีภัย
ประกันการโจรกรรม

เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันสุขภาพ
เช็คเบี้ยประกันการเดินทาง
เช็คเบี้ยประกันทรัพย์สิน
เช็คเบี้ยประกันอัคคีภัย
 

สายด่วน เช็คเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ 02-217-7878


© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด