E-Magazine Sign-up
   
ประกันเดินทางต่างประเทศ - บูพา
พกความอุ่นใจขึ้นเครื่อง กับประกันเดินทางต่างประเทศ จากบูพาประกันภัย
ไม่ว่าจะเดินทางด้วยจุดประสงค์ใด จะเที่ยว เรียน ทำงาน หรือเยี่ยมญาติ การวางแผนล่วงหน้าย่อมเป็นสิ่งสำคัญ Reliance Broker เพิ่มความอุ่นใจ ให้คุณรู้สึกไม่เหมือนอยู่ไกลบ้าน กับประกันเดินทางต่างประเทศ จากบูพาประกันภัย ที่พร้อมให้ความคุ้มครองคุณหากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน โดยให้ความดูแลค่ารักษาพยาบาลละค่าใช้จ่ายอื่นๆ สูงถึง 2ล้านบาท! รวมถึงบริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ให้คุณได้รับความดูแลที่ฉับไวสูงสุดถึง 1ล้าน USDollar หรือ 30 ล้านบาท!
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
   
 

ตารางความคุ้มครอง

ประกันเดินทางต่างประเทศ

ความคุ้มครอง

Annual

Gold

Silver

Bronze plus

ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2,000,000 บาท

2,000,000 บาท

1,000,000 บาท

500,000 บาท

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

1,000,000 บาท

1,000,000 บาท

500,000 บาท

500,000 บาท

บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน

(1)บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

1,000,000 (USD)

1,000,000 (USD)

   
(2)บริการเคลื่อนย้ายผุ้ป่วยจากโรงพยาบาลกลับ ไปพักฟื้นยังภูมิลำเนา
(3)บริการเคลื่อนย้ายศพ
 หมายเหตุ
(1)เด็กอายุต่ำกว่า1เดือนหรือผู้มีอายุมากกว่า70ปีไม่สามารถรับความคุ้มครองประกันเดินทางนี้
(2)เด็กอายุต่ำกว่า16ปีจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองระหว่างการเดินทาง
(3)ผู้เอาประกันภัยเดินทางอายุ6-15ปีจะได้รับเงินชดเชยจากการเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุสูงสุด150,000บาท และผู้ที่อายุต่ำกว่า6ปีไม่มีการชดเชยประเภทนี้
 ข้อยกเว้นหลักในกรมธรรม์นี้คือ :
ประกันเดินทางบูพาขอยกเว้นความคุ้มครองของโรคหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
อาการกำเริบของโรคที่เป็นก่อนทำประกัน
การคลอดบุตร การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ์
การทำร้ายตนเอง การเสพยาเสพติด
การใช้ยาซึ่งไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
กีฬาเสี่ยงภัย เช่นกีฬาฤดูหนาว ดำน้ำ บันจี้จั๊มพ์
การรักษาฟัน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช๊คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด