E-Magazine Sign-up
   
 ประกันโจรกรรม - LMG
ช่วยคุณทดแทนสิ่งที่หายไป ให้บ้านกลับมาเป็นบ้านอีกครั้ง
ประกันการโจรกรรม จากLMGประกันภัย ช่วยให้คุณกลับมารู้สึกอุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองต่อทรัพย์สิน และสถานที่ที่ทำประกันภัย โดยให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 ต่อปี! ให้ทุกวันในชีวิตดำเนินไปงานอย่างปกติ ไม่มีติดขัด 
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
 
 

ตารางความคุ้มครอง

ตารางความคุ้มครอง

ความสุญเสียหรือเสียหาย ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการ ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ โดยใช้กำลังรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดอย่างชัดเจน ต่อสถานที่เอาประกันภัย

คุ้มครองสูงสุด 100,000 ต่อครั้ง 500,000 ต่อปี*

ความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งเกี่ยวทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากการกระทำความคุ้มครอง ตามข้อด้านบน
เฟอรืนิเจอร์ เครื่องตกแต่ง ติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในสถานที่เอาประกัน และ รวมถึง โทรศัพท์มือถือและ Notebook ซึ่งเก็บไว้ภายในสถานที่เอาประกัน

ข้อยกเว้น

1.ความเสียหายของกระจก และ สิ่งประดับบนกระจก        
2.ความเสียหายจากการมีส่วนร่วมของผู้เอาประกัน / หุ้นส่วน / ผู้อยู่ด้วยกัน /พนักงาน /ลูกจ้าง  
3.ความเสียหายของทรัพย์สินที่อยู่ใน หรือ อยู่บนเฉลียง ลานบ้าน ระเบียง    
4.เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ อากรแสตมป์ ฯลฯ      
5.ความเสียหายที่เกิดขึ้น ในขณะที่สถานที่เอาประกันภัยไม่มีผู้อยู่อาศัยเป็นเวลาเกินกว่า 7 วัน  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช๊คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด