E-Magazine Sign-up
    
ประกันภัยพิทักษ์โจรกรรม - ไทยพาณิชย์สามัคคี
หากร้านค้าถูกยกเค้า จะทำอย่างไรดี!!
การถูกโจรกรรมเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำนาย หรือควบคุมได้ ดังนั้นการป้องกันและการวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ Reliance Broker ขอเสนอการทำประกันภัยพิทักษ์โจรกรรม จากไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย เป็นหนึ่งในทางเลือกของคุณ ประกันภัยโจรกรรมนี้สามารถช่วยให้คุณมีเงินดำเนินกิจการตามแผนเดิม หรือแผนสำรองเพื่อไม่ให้ธุรกิจเกิดสะดุด หรือหยุดชะงัก แถมยังร้านของคุณกลับมาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น 
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
   
 

ตารางความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์โจรกรรม
ข้อตกลงคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
 แผน 1   แผน 2   แผน 3 
1

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
(เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือและ เครื่องจักร สต๊อคสินค้าที่เก็บไว้ในตัวอาคาร)

150,000 300,000 500,000
2

ความเสียหายต่อตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายจากการเข้าหรือออกตัวอาคาร (รวมในข้อ 1)

 ประเภทธุรกิจที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ 

1. ร้านทองและอัญมณี 

2. โรงรับจำนำ

3. ร้านนาฬิกาข้อมือ 

4. ร้านขายสมุนไพรธรรมชาติ

5. ร้านค้า CD (ไม่มีลิขสิทธิ์) 

6. ร้านขายสินค้ามือสอง

7. ร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรศัพท์มือถือ ซิมโทรศัพท์มือถือ บัตรเติมเงิน 

8.ร้านหรือธุรกิจวัตถุโบราณ ภาพเขียนและของสะสม 

9. Night club (สโมสรและสถานบันเทิงในเวลาค่ำคืนทุกชนิด) 

10.โกดังสินค้า 

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

1. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา

2. เครื่องใช้ไฟฟ้า

3. เครื่องมือ เครื่องจักร 

4. สต็อกสินค้า (สต็อกสินค้าอย่างเดียวไม่รับ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช๊คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด