E-Magazine Sign-up
    
โครงการรักษ์บ้าน - กรุงเทพ
ใข้เงินเพียงวันละ 2 บาทเท่านั้น ก็ช่วยให้คุณแสดงความรักบ้าน ผ่านประกันภัยรักษ์บ้านได้แล้ว
เพียงคุณออมเงินวันละ 2 บาท คุณก็สามารถทำประกันภัยเพื่อบ้านที่คุณรักได้ เพื่อช่วยฟื้นฟูให้บ้านที่คุณรักให้กลับมาดังเดิม หากเกิดเหตุร้ายใดๆ ขึ้น เช่น ฟ้าผ่า ไฟไหม้ ประกันภัยรักษ์บ้านจากกรุงเทพประกันภัย ให้วงเงินคุ้มครองบ้านที่คุณรัก รวมถึงค่าเช่าที่พักชั่วคราวในขณะที่บ้านของคุณไม่สามารถเข้าอยู่อาศัย
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
   
 

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครองมาตรฐาน

ความคุ้มครองมาตรฐาน

วงเงินคุ้มครอง

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยยานพาหนะหรือช้างม้าวัวควาย ภัยอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) รวมค่าเช่าที่พักชั่วคราว ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน
   

ความคุ้มครองพิเศษจากโครงการนี้

วงเงินคุ้มครอง (บาท)

ภัยจากลมพายุ แผ่นดินไหว และลูกเห็บ ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน
ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า 20,000 หรือ 5% ของจำนวนเงินเอาประกัน
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า 30,000
ค่าเช่าที่พักชั่วคราว ระหว่าง ซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย สูงสุด เดือนละ 15,000 บาท ไม่เกิน 6 เดือน 90,000
อื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่มีสาเหตุจากการโจรกรรม, ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สิน, ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง, ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันภัยอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช๊คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด