E-Magazine Sign-up
    
Safety Family Plan - คุ้มภัย
สร้างหลักประกันและความมั่นคงให้ครอบครัวของคุณ กับSafety Family Planจากคุ้มภัยประกันภัย
เพื่อความมั่นคงของครอบครัว การมองทุกโอกาสความเป็นไปได้ และวางแผนรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Reliance Broker ขอนำเสนอประกันภัยสุขภาพ Safety Family Plan จากคุ้มภัยประกันภัย เพื่อหลักประกันที่มั่นคงสำหรับทุกคนในครอบครัว ส่งความรักและความห่วงใยให้คนที่อยู่ข้างกายคุณตลอดไป แม้ในวันที่คุณไม่อาจอยู่เดินเคียงข้าง
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
 

ตารางความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์สำหรับท่านและคู่สมรส แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

การสูญเสียชีวิต อวัยวะและทุพพลภาพถาวร

2,000,000 1,000,000 700,000 500,000

ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

100,000 100,000 70,000 50,000

การถูกฆาตรกรรมและลอบทำร้าย

1,000,000 500,000 350,000 250,000

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

1,000,000 350,000 350,000 250,000
ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์สำหรับบิดา มารดา  คู่สมรส และบุตรของผู้เอาประกันภัย แผน 5    แผน 6  

การสูญเสียชีวิต อวัยวะและทุพพลภาพถาวร

400,000   200,000  

ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

20,000   10,000  

การถูกฆาตรกรรมและลอบทำร้าย

200,000   100,000  

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

200,000   100,000  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช็คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด