E-Magazine Sign-up
    
ประกันภัย Sme Value - LMG
ไม่ว่าจะธุรกิจไหนๆ เราก็มีกรมธรรม์ที่เหมาะกับรูปแบบธุรกิจคุณ
Package SME Value จากแอลเอ็มจีประกันภัย กรมธรรม์ที่เสนอทางเลือกที่หลากหลาย เราช่วยคุณประหยัดเวลา และเลือกกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด Relicane Broker ผู้เชียวชาญด้านประกันภัย ในธุรกิจที่แตกต่างย่อมต้องการการคุ้มครองที่แตกต่างกัน  เพื่อให้ธุรกิจของคุณได้รับคุ้มครองที่ครอบคลุม และตัดทุกการคุ้มครองที่ไม่จำเป็น 
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
 
 

ตารางความคุ้มครอง

SME VALUE PACKAGE

ความคุ้มครองหลัก

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง(บาท)

1

ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลมพายุ ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยเนื่องจากไฟป่า ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากระเบิด ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำอันป่าเถื่อนหรือมีเจตนาร้าย ภัยลูกเห็บ

500,000ขึ้นไป

2

การโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ที่ปรากฏร่อยรอยงัดแงะ

สูงสุด100,000ต่อครั้งและ500,000ต่อปี

3

การสูญเสียหรือเสียหายของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์

สูงสุด100,000ต่อครั้งและตลอดต่อปี

4

ความรับผิดตามกฏหมายต่อความบาดเจ็บ ชีวิต และทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก ภายในสถานที่เอาประกันภัย

สูงสุด100,000ต่อครั้งและ1,000,000ต่อปี

ความคุ้มครองพิเศษ สำหรับธุรกิจพิเศษที่แตกต่าง 

LMG SME VALUE PACKAGE FOR SERVICING BUSINESS / ธุรกิจบริการ
ประเภทธุรกิจดังนี้ : ร้านอาหาร/ภัตตาคาร/ห้องอาหารในโรงแรม/ร้านกาแฟ/ร้านอินเตอร์เน้ต/สถานเสริมความงาม/สปา

ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ

วงเงินคุ้มครอง(บาท)

1

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจกของอาคารอันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ

สูงสุด100,000ต่อครั้งและตลอดต่อปี

2

ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร/การเผาไหม้ ของสายไฟในตัวเอง

สูงสุด100,000ต่อครั้งและตลอดต่อปี

3

การซ่อมแซมตัวอาคาร จากการโจรกรรมงัดแงะ

สูงสุด20,000ต่อครั้งและตลอดต่อปี

4

ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่อจากภัยข้อ1.

สูงสุด10%ของความเสียหายแต่ละครั้ง

5

ค่าใช้จ่ายที่จำเป้นเพื่อการดับเพลิง

สูงสุด10%ของความเสียหายแต่ละครั้ง

6

ค่าเช่าชั่วคราว

สูงสุด2,000ต่อวันและ60,000ต่อครั้ง

7

เงินทดแทนการสูญเสียรายได้

สูงสุด1,000ต่อวันและไม่เกิน30วัน

8

ป้ายโฆษณา อันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด การลักทรัพย์ หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากภายนอก

สูงสุด50,000ต่อครั้งและตลอดทั้งปี

LMG SME VALUE PACKAGE FOR PACKAGE FOR SHOP - OWNER / ร้านค้าและผู้ประกอบการร้านค้าย่อยทั่วไป
ประเภทธุรกิจดังนี้ : ร้านขายดอกไม้/ร้านขาย(เช่า)หนังสือ/ร้านเบเกอรี่/pet shop /ร้านจำหน่าย(เช่า)CD/ ร้านค้าย่อย/ร้านซักรีด/ร้านถ่ายรูป/ร้านขายเสื้อผ้า/ร้านขาย-ซ่อมนาฬิกา/ร้านขายแว่นตา/ร้านตัดเสื้อผ้า/ร้านขายยา-เภสัชกรรม/ร้านกิ๊ฟชอป/ร้านเครื่องเขียน/ร้านขายผ้าม่าน/ร้านขายจักรยาน/ร้านพิมพ์นามบัตร/ร้านทำกรอบรูป
LMG SME VALUE PACKAGE FOR ENTERPRISE / สถานประกอบการ
ประเภทธุรกิจดังนี้ : สำนักงาน/หอพัก/อพาร์ทเมนท์/เกสเฮ้าท์/แมนชั่น/สถานศึกษา/สมาคม/ฟิสเนส/คลีนิครักษาพยาบาล

ความคุ้มครองเพิ่มพิเศษ

วงเงินคุ้มครอง(บาท)

1

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจกของอาคารอันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ

สูงสุด100,000ต่อครั้งและตลอดต่อปี

2

ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร/การเผาไหม้ ของสายไฟในตัวเอง

สูงสุด100,000ต่อครั้งและตลอดต่อปี

3

การซ่อมแซมตัวอาคาร จากการโจรกรรมงัดแงะ

สูงสุด20,000ต่อครั้งและตลอดต่อปี

4

ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่อจากภัยข้อ1.

สูงสุด10%ของความเสียหายแต่ละครั้ง

5

ค่าใช้จ่ายที่จำเป้นเพื่อการดับเพลิง

สูงสุด10%ของความเสียหายแต่ละครั้ง

6

ค่าเช่าชั่วคราว

สูงสุด2,000ต่อวันและ60,000ต่อครั้ง

7

เงินทดแทนการสูญเสียรายได้

สูงสุด1,000ต่อวันและไม่เกิน30วัน

8

ป้ายโฆษณา อันเนื่องมาจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด การลักทรัพย์ หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากภายนอก

สูงสุด50,000ต่อครั้งและตลอดทั้งปี

9

ทรัพย์สินส่วนบุคคล

สูงสุด5,000ต่อครั้ง

10

เงินชดเชยการเสียชีวิตของผุ้เอาประกันภัยและบุคคลในครอบครัว รวมถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับผุ้เอาประกันภัย อันเนื่องจากภัยที่คุ้มครองในข้อ1.และข้อ2.

100,000ต่อคน วงเงินไม่เกิน400,000ต่อปี

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.สถานที่ตั้งหรือที่เก็บวัตถุเอาประกันภัย ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น1หรือคอนกรีตล้วนในส่วนภูมิภาคต้องอยู่ในเขตที่ระบุการรับประกันเป้นเขตธรรมดาทั่วไป
2.สถานที่เอาประกันภัยต้องไม่อยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า หรือเขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสำรวจภัย

แผนการประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

1.สิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ ทรัพย์สินที่ตั้งอยุ่ในเขตบล๊อกอันตราย หรือในชุมชนแออัด
2.ทรัพย์สินประเภท ธนบัตร พันธบัตร ทองแท่ง เอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน หลักทรัพย์ แบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ อากรแสตมป์ เป็นต้น
3.เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุอื่นที่เปราะหรือแตกง่าย
4.วัตถุระเบิด ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป้นทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
5.ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม
6.การยกเว้นความคุ้มครองสำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช็คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด