E-Magazine Sign-up
 
One plus Four - คูเนีย
คุ้มเกินคุ้ม ซื้อ 1 ดูแลถึง 4 Kurnia 1Plus4 ชดเชยตั้งแต่ขนย้าย ซ่อมแซม บาดเจ็บ รายได้
ปัจจุบันบ้านเมืองเกิดเหตุวุ่นวายหลากหลาย การจราจลที่เราไม่อาจควบคุม  สินค้าถูกโจรกรรม ห้างร้านเสียหายจากความรุนแรง หรือไฟไหม้ ร้านค้าที่ต้องปิดการให้บริการ ทำให้หลายๆ ธุรกิจต้องปิดตัวลง  Reliance Brokerช่วยให้คุณลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งได้ด้วย KURNIA 1Plus4 กรมธรรมธ์ ที่ช่วยคุ้มครองคุณตั้งสิ่งปลูกสร้าง สินค้า แม้กระรายได้ที่ต้องสูญเสียไปจากการที่ร้านต้องปิดตัวลง "จับมือกับเราเพื่ออนาคตที่มั่นคงกว่าเดิม"
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
   
 

ตารางความคุ้มครอง
KURNIA 1Plus4
ประเภทธุรกิจ :บ้านที่อยู่อาศัย คอนโดมิเนียม แฟลต หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ร้านค้าย่อ มินิมาร์ท คลีนิค ร้านทำผม ร้านเสริมสวย ร้านซักรีด ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ร้านถ่ายรูป ร้านแว่นตา ร้านวีดีโอ/ซีดี ร้านคอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ต สำนักงาน ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านกาแฟ ร้านเบเกอร์รี่ ร้านไอศครีม ภัตตาคาร สถานรับเลี้ยงเด็ก สถาบันกวดวิชา สมาคม
ความคุ้มครอง แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
อัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ ลูกเห็บ อากาศยาน ยานพาหนะ ควัน แผ่นดินไหว การจลาจลและนัดหยุดงาน 200,000 300,000 400,000 500,000
ความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งตรึงตราและเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร 20,000 30,000 40,000 50,000
การสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.1) 20,000 30,000 40,000 50,000
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 20,000 30,000 40,000 50,000
การสูญเสียรายได้หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากภัยที่คุ้มครองจนถึงขนาดไม่สามารถอยู่อาศัย หรือประกอบธุรกิจได้ 20,000 30,000 40,000 50,000
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ 20,000 30,000 40,000 50,000
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 20,000 30,000 40,000 50,000
ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 50,000 50,000 50,000 50,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัย (แบบระบุชื่อ) 50,000 50,000 50,000 50,000
ความคุ้มครอง แผน 6 แผน 7 แผน 8 แผน 9 แผน 10
อัคคีภัย ฟ้าผ่า การระเบิด ลมพายุ ลูกเห็บ อากาศยาน ยานพาหนะ ควัน แผ่นดินไหว การจราจลและนัดหยุดงาน 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000
ความเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งตรึงตราและเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
การสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.1) 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
การสูญเสียรายได้หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากภัยที่คุ้มครองจนถึงขนาดไม่สามารถอยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจได้ 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
ความรับผิดตามกฎหมายต่อการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัย (แบบระบุชื่อ) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
 ข้อจำกัด
1.     ใช้สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 เท่านั้น (ตัวอาคารส่วนใหญ่ทำด้วยคอนกรีต)
2.     ไม่ใช้สำหรับสถานที่ตั้งทรัพย์สินภายในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เขตชุมชนแออัด หรือเขตอันตราย เช่น เยาวราช สำเพ็ง ถนนราชวงศ์
         ถนนทรงวาด ถนนอนุวงศ์ ถนนเพาะพานิช ถนนมหาจักร ถนนทรงสวัสดิ์ ถนนเยาวพาณิชย์ เป็นต้น
3.     ไม่ใช้สำหรับร้านค้าประเภทแผงลอย ร้านค้าที่มีการเก็บสินค้าอันตรายตามข้อรับรองที่ 48 หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิต
4.     กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 200,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
5.     จำนวนเงินจำกัดความรับผิดสูงสุด (รวมทุกหมวดความคุ้มครอง) ตลอดอายุสัญญากรมธรรม์ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย 100 %
6.     กรณีสถานที่เอาประกันภัยตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา หรือ นราธิวาส ขอให้ติดต่อบริษัท ฯ เป็นกรณีไป
 หมายเหตุ
1.     กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยแบบ First Loss ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบส่วนเฉลี่ย ในกรณีที่ทำประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง
2.     ไม่คุ้มครอง เงินตรา เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดิต หลักทรัพย์ เพชรพลอย อัญมณี โลหะมีค่า ทอง ขนสัตว์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุหายาก
        เอกสารต้นฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แบบจำลอง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบที่ออก ( เช่น พิมพ์เขียว แบบบ้าน แบบ
        ลายผ้า ฯลฯ ) วัตถุระเบิด ยานพาหนะที่จดทะเบียนสำหรับใช้บนถนน ( รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งทุกชนิด ) รถตู้นอน รถพ่วง หัวรถจักร รถไฟ
        ยานพาหนะทางน้ำ อากาศยาน ยานอวกาศ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน ปศุสัตว์ พืชไร่ ต้นไม้ ทรัพย์สินส่วนตัวที่สามารถพกพาได้ง่าย ( เช่น โทรศัพท์
        มือถือ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค นาฬิกา กล้องถ่ายภาพ ) หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้เป็นเจ้าของ
3.     อุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้เอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก แต่ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการขับขี่การโดย
        สารรถจักรยานยนต์ การถูกฆาตรกรรม หรือ การถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช็คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด