E-Magazine Sign-up
  
ประกันภัยธุรกิจอุ่นใจ - ไทยพาณิชย์
ดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัย อุ่นใจไร้กังวล Reliance Brokerอยู่เคียงข้างคุณ ทุกย่างก้าว
ประกันภัยธุรกิจอุ่นใจ ประกันภัยสำหรับธุรกิจ SME ทั้งหลาย เนื่องจากไม่สามารถมีใครล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ การทำประกันภัยไว้ จึงเป้นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ผู้ประกอบการ ควรคำนึงถึง เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นเร็วขึ้นอีกด้วย
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
 
 

ตารางความคุ้มครอง

กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจอุ่นใจ (SME Insurance Package)

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย

การประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม;
อัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ

 5 - 50 ล้านบาท

ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากอากาศยาน ภัยการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ  ภัยจากควัน (จากเครื่องทำความร้อนและชุดเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร)
ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)

10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ภัยต่อเครื่องไฟฟ้าอันเกิดจากฟ้าผ่า หรือทำให้เกิดไฟไหม้ขึ้นเท่านั้น
(ต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

300,000

ภัยน้ำท่วม (ต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

300,000

เงินทดแทนการสูญเสียรายได้
การสูญเสียรายได้จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามข้อ 1
ทั้งนี้ทรัพย์สินต้องได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยสิ้นเชิงและธุรกิจต้องหยุดดำเนินกิจการ (จำนวนวันรับผิดส่วนแรก 2 วัน)

ชดเชยวันละ 20,000
(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

การประกันภัยกระจกติดตั้งถาวรที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
ความเสียหายต่อกระจกติดตั้งถาวรที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก
(ต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

50,000

การประกันภัยโจรกรรม
การโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนต่อตัวอาคารที่เอาประกันภัย (จร.2)
(ความคุ้มครองต่อครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตัวอาคารที่เสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท 

300,000

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุอันเกี่ยวกับกิจการหรือธุรกิจของผู้เอาประกันภัยภายในสถานที่เอาประกันภัยหรือเกิดจากการใช้สถานที่เอาประกันภัย (คุ้มครองเฉพาะภายในสถานที่เอาประกันภัยเท่านั้น)
(ต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)

1,000,000

 *หมายเหตุ

ธุรกิจที่ไม่เข้าร่วมโครงการ

1. Night club (สโมสร และสถานบันเทิงในเวลาค่ำคืน ทุกชนิด)
2. โรงพิมพ์
3. อู่ซ่อมรถที่มีการพ่นสี
4. โรงภาพยนตร์
5. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้ารวมถึงร้านค้าในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า
6. ร้านค้าขาย พลุ ปุ๋ยยูเรียและ วัตถุไวไฟทุกชนิด
7. ร้านขายยางสำหรับยานพาหนะหรือยางอื่น ๆ ทุกชนิด
8. ร้านค้าหรือธุรกิจวัตถุโบราณและของสะสม
9 .ร้านขายอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ โทรศัพท์มือถือ ซิมโทรศัพท์มือถือ บัตรเติมเงิน และคอมพิวเตอร์ 
10. ร้านจิวเวอรี่ 
11. สินค้าเกษตร และธัญพืช
12. โรงรมยาง หรือเก็บยาง
13. ห้องเย็นเก็บสินค้าเกษตร
14. ธุรกิจใดๆ ที่ห่างจากแม่น้ำหรือ ทะเลอันดามันไม่เกิน 300 เมตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช็คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

   
   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด