E-Magazine Sign-up
   
ประกันภัย Sme Secure plus - LMG
ธุรกิจดำเนินอย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด กับประกันภัยSME
Package เอาใจเถ้าแก่ทั้งหลาย ที่เป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็กจนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านขายเสื้อผ้า ร้านตัดผม สปา หอพัก ฯลฯ สามารถสบายใจหายห่วงและวางใจธุรกิจของคุณได้แล้ววันนี้ กับ "SME package" ที่มีความคุ้มครองหลักที่ครอบคลุม แถมเถ้าแก่ยังสามารถเลือกเฉพาะความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ ส่วนไหนไม่ใช้ก็ได้ต้องจ่าย เรียกว่า "ใช้เงินทุกบาทอย่างคุ้มค่า ไม่มีคำว่าเสียเปล่า" เลยที่เดียว *หมายเหตุ ธุรกิจ servicing ไม่มีการคุ้มครองพิเศษในเรื่องทรัพย์สินส่วนบุคคลและเงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
   
 

ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง SME package จาก LMG

การคุ้มครองหลัก

ไฟไหม้ ภัยจากลมพายุ ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากน้ำ ภัยจาการระเบิด ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำอันป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย 500,000 ถึง 10 ล้าน
การโจรกรรม การชิงทรัพย์ รวมไปถึงการปล้นทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ  Enterprise สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง และ 1,000,000 ต่อปี Servicing and Shop-Owner  สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง และ 500,000 ต่อปี
การสูญเสียหรือเสียหายของเงินในสถานที่เอาประกันภัย จากการชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ สูงสุด 100,000 ต่อครั้งและตลอดทั้งปี
ความรับผิดตามกฏหมายต่อความบาดเจ็บ ชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ภายในสถานที่เอาประกันภัย สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง และ 1,000,000 ต่อปี

การคุ้มครองพิเศษ

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจกของอาคารอันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 ต่อครั้งและตลอดทั้งปี 
ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร / การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง Enterprise and servicing สูงสุด 100,000 ต่อครั้งและตลอดทั้งปี Shop-owner สูงสุด 50,000 ต่อครั้งและตลอดทั้งปี
การซ่อมแซมตัวอาคาร จากการโจรกรรมงัดแงะ สูงสุด 20,000 ต่อครั้งและตลอดทั้งปี 
ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากภัย ข้อ 1 สูงสุด 10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการดับเพลิง สูงสุด 10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง
ค่าเช่าชั่วคราว สูงสุด 2,000 ต่อวัน และ 60,000 ต่อครั้ง
ทรัพย์สินส่วนบุคคล* สูงสุด 5,000 ต่อครั้ง 
เงินทดแทนการสูญเสียรายได้ สูงสุด 1,000 ต่อวัน และไม่เกิน 30 วัน 
ป้ายโฆษณา อันเนื่องมาจากภัยที่คุ้มครอง และอุบัติเหตุที่เกิดจากสาเหตุภายนอก สูงสุด 50,000 ต่อครั้งและตลอดทั้งปี
เงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย และบุคคลในครอบครัว รวมถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย อันเนื่องจากภัยที่คุ้มครองในข้อ 1. และข้อ 2.* 100,000.- ต่อคน วงเงินไม่เกิน 400,000.- บาทต่อปี

*หมายเหตุ

ธุรกิจ servicing ไม่มีการคุ้มครองพิเศษในเรื่องทรัพย์สินส่วนบุคคลและเงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกันภัย

สถานที่ตั้งหรือเก็บวัตถุเอาประกันภัย ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1  หรือคอนกรีตล้วน  (ในส่วนภูมิภาคต้องอยู่ในเขตที่ระบุการรับประกันเป็นเขตธรรมดาทั่วไป)
สถานที่เอาประกันภัยต้องไม่อยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า เขตอันตรายตามประกาศของกรมการประกันภัย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสำรวจภัย 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช๊คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด