E-Magazine Sign-up
  ประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก
  ใส่ใจรอบข้าง กับประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก
                                 หากธุรกิจของคุณเกิดการละเมิดลิขสิทธิ สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่เจตนา หรือเกิดอุบัติเหตุขณะเปิดทำการ เป็นเหตุให้ลูกค้า หรือบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย ในฐานะเจ้าของธุรกิจผู้ให้บริการที่ดี การชดเชยต่อผู้เสียหาย ประกันภัยความรับผิดชอบสำหรับบุคคลภายนอกช่วยคุณแบ่งเบาความรับผิดชอบได้
 
 
Reliance Broker ร่วมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก กับประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสถานประกอบการ - กรุงเทพ
แสดงความห่วงใย และสร้างความเชื่อถือแก่ลูกค้าของท่าน กับประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกสำหรับสถานประกอบการ
สำหรับสถานประกอบการประเภทต่างๆ อาทิ ร้านค้า รีสอร์ต ภัตตาคาร สโมสร โรงเรียน หรือภายในอาคารสำนักงานต่างๆ ที่ช่วยคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมายต่อความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นในสถานประกอบการ Reliance Brokerช่วยคุณร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้ติดต่อ บุคคลภายนอกอื่นๆ กับประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกสำหรับสถานประกอบการ จากกรุงเทพประกันภัย
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-217-7878
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - คุ้มภัย
คืนความเชื่อใจให้กับลูกค้าคุณ กับประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
เมื่อทรัพย์สิน ร่างกายหรือสุขภาพของบุคคลภายนอกได้รับผลกระทบจากความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดจากการประกอบธุรกิจของท่าน เป็นเหตุให้ท่านถูกฟ้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหาย เช่น ความเจ็บป่วยจากมลภาวะที่ปนเปื้อนหรือหลุดรอดออกมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นขณะประกอบกิจการ เป็นต้น Reliance Broker เสนอทางเลือกในการโอนความเสี่ยงกับประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก จากคุ้มภัยประกันภัย หนึ่งในกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-217-7878
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก - โตเกียวมารีน
ช่วยคุณโอนความเสี่ยงที่มีต่อผลกระทบต่อบุคคลภายนอก จากความผิดพลาดที่คุณม่ได้ตั้งใจให้เกิด
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากโตเกียวมารีนประกันภัย คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อความบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือ การสูญเสีย หรือ เสียหายต่อทรัพย์สิน ของบุคคลภายนอก โดยอุบัติเหตุ รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งผู้เรียกร้องจะเรียกร้องเป็นค่าชดใช้ค่าเสียหาย จากท่าน อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดจากการประกอบธุรกิจของท่าน
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-217-7878
Reliance Broker พร้อมให้บริการและคำปรึกษา เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาในการเลือกสรรประกันภัยที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ และช่วยบริหารเงินให้คุณมั่นใจได้ว่า ทุกบาททุกสตางค์ที่คุณเสียไปนั้น คุณจะได้รับประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับคำปรึกษาได้ฟรี! ที่ (02)217-7878 หรือทิ้งข้อสงสัยที่"สอบถามข้อมูล (จะเป็นรูปเครื่องหมายคำถามในวงกลมก็ได้)" เรายินดีหาคำตอบให้ทุกคำถามของคุณ
   
   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด