E-Magazine Sign-up
     
 ประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล - คุ้มภัย
จัดส่งไกลแค่ไหน ก็เคลมไวราวกับเรายืนอยู่ข้างคุณ
ส่งของไปต่างประเทศ ทำไมต้องจ่ายเบี้ยประกันแพงๆ กับบริษัทประกันภัยต่างประเทศ ที่คุณอาจต้องเจอกับการดำเนินการที่ล่าช้า!! ปัญหาค่าเงินที่ผันผวน!! สิ่งเหลานี้คุณหลีกเลี่ยงได้ ถ้าเลือกประกันขนส่งสินค้าทางทะเล จากคุ้มภัย  Reliance Brokerเสนอบริการที่ครอบคลุมทั้งทางบก ทะเล และอากาศ ดำเนินการฉับไว  และคุณยังสามารถขยายความคุ้มครอง*ไปยังสถานที่อื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ได้ *หมายเหตุ การขยายความคุ้มครองต้องทำการแจ้งบริษัทประกันภัยทราบในระยะเวลาที่กำหนด
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
 

ตารางความคุ้มครอง
 
ความคุ้มครอง Clauses A Clauses B Clauses C

เพลิงไหม้,ระเบิด

เรือเกยตื้น,ล่มจมหรือตะแคง

ยานพาหนะทางบกพลิกคว่ำหรือตกราง

ยานพาหนะหรือเรือชนหรือปะทะกับวัตถุอื่นใด

การขนส่งสินค้าลงเรือ ณ ท่าหลบภัย

สินค้าถูกโยนทิ้งลงทะเล(Jettison)

ความเสียหายหรือสูญเสียของส่วนรวม(General Average Loss)

ค่ากู้เรือและค่ากู้สินค้า

ค่าจัดส่งสินค้าต่อไปยังจุดหมายปลายทาง

แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟระเบิดหรือฟ้าผ่า

สินค้าถูกน้ำทะเลซัดตกเรือไป

ความเสียหายน้ำทะเลหรือแม่น้ำ,ทะเลสาบ

สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิงเพราะตกจากเรือ หรือจากการขนขึ้นลง หรือเปลี่ยนถ่ายเรือหรือยานพาหนะ

ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเกิดจากภัยทุกอย่างที่มีสาเหตุจากภายนอกและเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย

  หมายถึงผู้คุ้มครอง                                                               หมายถึงไม่คุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. ความเสียหายใดๆ จากการกระทำโดยมิชอบของผู้เอาประกันภัย
2. การรั่วซึมปกติ ปริมาณหรือน้ำหนักขาดหายโดยปกติ หรือการสึกหรอ สึกกร่อนตามปกติของวัตถุแห่งการประกันภัย
3. ความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบรรจุหีบห่อหรือการจัดเตรียมวัตถุแห่งการประกันภัยที่ไม่เพียงพอหรือไม่เหมาะสม
4. ความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันมีเหตุจากข้อเสียในตัวเอง หรือลักษณะอันเป็นธรรมชาติของวัตถุแห่งการประกันภัยเอง
5. ความสูญเสียใดๆ อันมีสาเหตุใกล้ชิดจากการล่าช้า ถึงแม้การล่าช้านั้นจะเกิดจากภัยที่คุ้มครองก็ตาม
6. ความสูญเสีย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการล้มละลาย การไม่สามารถชำระหนี้ของเจ้าของเรือ ผู้เช่าเหมาเรือ หรือผู้ดำเนินการเดินเรือ
7. ความเสียหายใดๆ จากการใช้อาวุธสงครามที่เกี่ยวกับการแตกประจุของอะตอมหรือนิวเคลียร์หรือกัมมันตภาพรังสี
8. การทำความเสียหายโดยเจตนาหรือการทำลายโดยเจตนาต่อวัตถุแห่งการประกันภัย โดยการกระทำผิดกฎหมายโดยบุคคลใดก็ตาม
9. ความไม่สมบูรณ์และไม่พร้อมออกเดินทะเล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเช๊คเบี้ยประกันภัยได้ที่ 02-217-7878

 

   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด