E-Magazine Sign-up
    
ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา - กรุงเทพ
  ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา ประกันภัยที่ออกแบบมาเพื่อผู้รับเหมาโดยเฉพาะ
หากคุณเป็นเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา งานก่อสร้างอาคาร โรงงาน วิศวกรรมโยธาต่างๆ ฯ คุ้มครองงานรับเหมาก่อสร้างที่ครอบคลุมถึง มูลค่าเต็มของตัวงานรับเหมาตามมูลค่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ค่ารื้อซาก และวิศวกรที่ปรึกษา จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างภายใต้ระยะสัญญาก่อสร้าง ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาจากกรุงเทพประกันภัย คือประกันภัยวิศวกรรม ที่ Reliance Broker แนะนำ
รายละเอียดความคุ้มครอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ 02-217-7878
   
   
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด