E-Magazine Sign-up

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (AIOI)

   Minimize

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (AIOI)

บริษัท AIOI มุ่งเน้นการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยความคล่องตัวของบริษัทฯ ที่มีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการรับประกันภัยงานต่าง ๆ รวมถึงบริการด้านสินไหมทดแทน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาโดยพลัน การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่บริษัทฯ เล็งเห็นและมุ่งมั่นดำเนินการตลอดมา ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
    
ติดต่อ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย / YWCA ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ ข.ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
Tel. 0-2677-3999, 0-2620-8000  Fax 0-2677-3978-79
www.aioibkkins.co.th  

สอบถามเบี้ยประกันภัยรถยนต์ กับทาง รีไลอันซ์ โบรกเกอร์ คลิก!
หรือ โทร 02-217-7878
เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ กับ รีไลอันซ์ โบรกเกอร์ ฟรี!!
Minimize

* หมายเหตุ : ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งเบี้ยประกัน กลับไปยังอีเมล์ของท่าน หรือมือถือของท่าน ในเวลาทำการของบริษัท หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-217-7878

Tag: ประกันรถยนต์, ทำประกัน ,เช็คเบี้ยประกัน
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด