E-Magazine Sign-up

      Tag ข่าวสารและกิจกรรม


ประกันภัย (14)
ประกันภัยรถยนต์ (14)
ประกันภัยน้ำท่วม (10)
ประกันวินาศภัย (6)
บริษัทประกันภัย (5)
ประกันชีวิต (4)
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย (3)
เบี้ยประกันภัย (3)
คปภ. (2)
บริษัทประกันวินาศภัย (2)
ประกันการเดินทาง (2)
รีอินชัวเรอร์ (2)
สัปดาห์ประกันภัย (2)
Central Smart Insure (1)
Insurance (1)
กฎหมายประกันภัย (1)
กรมธรรม์ (1)
กรมธรรม์บำนาญ (1)
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (1)
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย (1)
ทำประกัน (1)
ทิพยประกันภัย (1)
ไทยประกันชีวิต (1)
ธุรกิจประกันภัย (1)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย (1)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (1)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (1)
บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต (1)
แบงก์แอสชัวร์รันส์ (1)
ประกันการเดินทางต่างประเทศ (1)
ประกันบำนาญ (1)
ประกันภัยก่อการร้าย (1)
ประกันภัยประมง (1)
ประกันภัยแผ่นดินไหว (1)
ประกันภัยไฟไหม้ (1)
ประกันภัยระเบิด (1)
ประกันภัยหมอ (1)
ประกันสุขภาพ (1)
ประกันอัคคีภัย (1)
ประกันอุบัติเหตุ (1)
เมืองไทยประกันชีวิต (1)
ไมโครอินชัวรันส์ (1)
ระบบเคลม (1)
ลดหย่อนภาษี (1)
วินาศภัยขาใหญ่ (1)
ศรีอยุธยาประกันภัย (1)
เอซอินชัวรันซ์ (1)
ข่าวสารและกิจกรรม ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ
ข่าวสารและกิจกรรม ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ
By admin on 21/1/2554 9:36
กรมเจ้าท่ารับลูกแก้เกณฑ์จ่ายสินไหมทุนประกันสมาคมวินาศภัยจี้กรมเจ้าท่า แก้ประกาศประกันขนสินค้าอันตรายใหม่ ระบุข้อกำหนดให้บริษัทประกันภัยสำรองจ่ายสินไหมโดยไม่ต้องพิสูจน์ ความรับผิดทำไม่ได้ ขัดหลักการประกันภัยต้องรอพิสูจน์ความรับผิดก่อนถึงจะจ่ายได้ เช่นเดียวกับทุนประกันภัย ซักละเอียดยิบเอามาจากไหน คำนวณจากอะไร ย้ำมีผลถึงการ กำหนดเบี้ยประกันภัย ทุนสูง เบี้ยแพง เพิ่มต้นทุนผู้ส่งออก ผู้ผลิต ผู้ประกอบ การเดินเรือไทยเสียเปรียบคู่แข่งต่างประเทศ กระทบยอดส่งออก ชี้กรมเจ้าท่ารับลูกพร้อมทบทวน
By admin on 24/12/2553 9:35
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัย คาดว่าปี 2554 ธุรกิจประกันวินาศภัยจะเติบโต 10% หรือเป็นเบี้ยรับรวมประมาณ 1.5 แสนล้านบาท จากปี 2553 ที่คาดว่าเบี้ยรับรวมจะอยู่ที่ 1.2 แสนล้านบาท
By admin on 21/12/2553 18:06
นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัย เปิดเผย สยามธุรกิจ จากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ ธุรกิจประกันวินาศภัยเนื่องจากเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ในอัตราที่ดีอยู่จะส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยมากยิ่งขึ้น โดยคาดว่าถึงสิ้นปี 2553 นี้ธุรกิจประกันวินาศภัยน่าจะมีอัตราเติบโตถึง 12-13% เบี้ยรับรวมน่าจะถึง 130,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ตั้งแต่ต้นปีนี้จะมีอัตราเติบโตแค่ประมาณ 8-9% เบี้ยรับรวมประมาณ 125,000 ล้านบาท

By admin on 13/12/2553 9:30
เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง สั่นสะเทือนอุตสาหกรรมวินาศภัยประเทศไทยได้ไม่น้อยทีเดียวกับการผนึกขั้วเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) กันระหว่างบริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ค่ายประกันวินาศภัยขนาดใหญ่ติดกลุ่ม 15 อันดับ แรกของประเทศไทย กับบริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) และบริษัท สมโพธิ์ เจแปน เอเชีย โฮลดิ้งส์ ในเครือสมโพธิ์ เจแปน บิ๊กประกันวินาศภัยในกลุ่ม ท็อป ทรี ของประเทศญี่ปุ่น

By admin on 27/10/2553 10:00
จากกรณีเกิดเหตุอุทกภัยน้ำท่วมใน 34 จังหวัดที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้ประสานให้สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัย รวบรวมข้อมูลของผู้ประสบภัยเพื่อเร่งประเมินความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการประกันภัยทันทีหลังน้ำลด
By admin on 16/9/2553 11:53
คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553-2557) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอสาระสำคัญของเรื่อง.....
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด