E-Magazine Sign-up


      Tag ข่าวสารและกิจกรรม


ประกันภัย (295)
ประกัน (35)
ประกันภัยรถยนต์ (19)
ประกันภัยน้ำท่วม (10)
ประกันชีวิต (7)
การเงิน การลงทุน (6)
ประกันวินาศภัย (6)
บริษัทประกันภัย (5)
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย (3)
เบี้ยประกันภัย (3)
คปภ. (2)
บริษัทประกันวินาศภัย (2)
ประกันการเดินทาง (2)
ประกันภัย น้ำท่วมรถ ประกันรถยนต์ รถแช่น้ำ ซ่อมรถ อะไหล่ (2)
รีอินชัวเรอร์ (2)
สยามธุรกิจ (2)
สัปดาห์ประกันภัย (2)
Central Smart Insure (1)
Insurance (1)
กฎหมายประกันภัย (1)
กรมธรรม์ (1)
กรมธรรม์บำนาญ (1)
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (1)
กฤษฎีกายกร่างพ.ร.บ.ใหม่เสร็จเพิ่มอำนาจ คปภ.แทรกแซง “ตอนนี้กฤษฎีกาได้จัดทำร่างกฎหมายฉบับใหม่เสร็จแล้วพร้อมกับส่งมอบให้เราแล้ว การศึกษาของกฤษฎีกาดูจากหลายปัจจัยทั้งข้อหารือต่างๆ เรื่องประกันภัยที่มีการถามไปที่กฤษฎีกาให้ช่วยตีความให้ เช่น อำนาจของนายทะเบียน (1)
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย (1)
ทำประกัน (1)
ทิพยประกันภัย (1)
ไทยประกันชีวิต (1)
ธุรกิจประกันภัย (1)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย (1)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (1)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (1)
บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต (1)
แบงก์แอสชัวร์รันส์ (1)
ประกันการเดินทางต่างประเทศ (1)
ประกันความเสี่ยง (1)
ประกันชีวิตประเดิมทดสอบ Stress Testing “วสุมดี วสีนนท์” ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาการ กำกับ สำนักงาน คปภ.เปิดเผยว่า ในปีแรกนี้จะเป็นการทดสอบโมเดล Stress Testing ก่อนที่จะนำมาเป็นโมเดลจริงในปีหน้า โดยเริ่มจากบริษัทประกันชีวิต เนื่องจากไม่ได้ยุ่งอยู่กับสินไห (1)
ประกันบำนาญ (1)
ประกันภัย น้ำท่วมรถ ประกันรถยนต์ รถแช่น้ำ ซ่อมรถ อะไหล่ (1)
ประกันภัยก่อการร้าย (1)
ประกันภัยประมง (1)
ประกันภัยแผ่นดินไหว (1)
ประกันภัยไฟไหม้ (1)
ประกันภัยระเบิด (1)
ประกันภัยหมอ (1)
ประกันสุขภาพ (1)
ประกันอัคคีภัย (1)
ประกันอุบัติเหตุ (1)
เมืองไทยประกันชีวิต (1)
ไมโครอินชัวรันส์ (1)
ระบบเคลม (1)
ลดหย่อนภาษี (1)
วินาศภัยขาใหญ่ (1)
ศรีอยุธยาประกันภัย (1)
เอซอินชัวรันซ์ (1)
ข่าวสารและกิจกรรม ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ
ข่าวสารและกิจกรรม ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ
ก.ย. 21

Written by: admin
21/9/2555 13:47  RssIcon

            นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ ด้านกำกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ธุรกิจประกันภัยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 ธุรกิจประกันภัยมีกรมธรรม์รายใหม่รวมทั้งสิ้น 26,372,830 กรมธรรม์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.72 แบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตจำนวน 2,656,665 กรมธรรม์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.78 และกรมธรรม์ประกันวินาศภัยจำนวน 23,716,165 กรมธรรม์ ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.83 ซึ่งแนวโน้มธุรกิจประกันภัยจะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากประชาชนและผู้เอาประกันมีความมั่นใจ และเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยมากขึ้น
            สำนักงาน คปภ. แนะนำให้ผู้เอาประกันภัยตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ และศึกษาข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วนและทำความเข้าใจให้ถูกต้อง หากพบว่าข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์ หรือเงื่อนไขใดไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ในการขอทำประกันชีวิต ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ (Free look period) ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวกำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับ โดยผู้เอาประกันภัยสามารถส่งกรมธรรม์ประกันชีวิตไปยังบริษัทภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทผู้รับประกัน ยกเว้นแต่การซื้อประกันชีวิต ผ่านทางโทรศัพท์ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ฯ ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งการใช้สิทธิในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องส่งหนังสือแจ้งการยกเลิกทำประกันชีวิต และส่งกรมธรรม์ประกันภัยคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทโดยตรง ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
            รองเลขาธิการ สำนักงาน คปภ. กล่าวเสริมว่า ประชาชนที่มีความประสงค์จะทำประกันชีวิต ควรเลือกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองเหมาะสมตรงตามความต้องการ และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยตลอดอายุกรมธรรม์ พร้อมทั้งควรซื้อผ่านตัวแทน / นายหน้า ประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คปภ. เท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องทำหน้าที่อธิบายรายละเอียดให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย ข้อยกเว้นความคุ้มครอง จำนวนเบี้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย วิธีการชำระเบี้ยประกัน และการใช้สิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัย

ที่มา : สยามธุรกิจ           วันที่ : 19/9/2555    

There are no categories in this blog.
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด