E-Magazine Sign-up

      Tag ข่าวสารและกิจกรรม


ประกันภัย (14)
ประกันภัยรถยนต์ (14)
ประกันภัยน้ำท่วม (10)
ประกันวินาศภัย (6)
บริษัทประกันภัย (5)
ประกันชีวิต (4)
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย (3)
เบี้ยประกันภัย (3)
คปภ. (2)
บริษัทประกันวินาศภัย (2)
ประกันการเดินทาง (2)
รีอินชัวเรอร์ (2)
สัปดาห์ประกันภัย (2)
Central Smart Insure (1)
Insurance (1)
กฎหมายประกันภัย (1)
กรมธรรม์ (1)
กรมธรรม์บำนาญ (1)
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (1)
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย (1)
ทำประกัน (1)
ทิพยประกันภัย (1)
ไทยประกันชีวิต (1)
ธุรกิจประกันภัย (1)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย (1)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (1)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (1)
บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต (1)
แบงก์แอสชัวร์รันส์ (1)
ประกันการเดินทางต่างประเทศ (1)
ประกันบำนาญ (1)
ประกันภัยก่อการร้าย (1)
ประกันภัยประมง (1)
ประกันภัยแผ่นดินไหว (1)
ประกันภัยไฟไหม้ (1)
ประกันภัยระเบิด (1)
ประกันภัยหมอ (1)
ประกันสุขภาพ (1)
ประกันอัคคีภัย (1)
ประกันอุบัติเหตุ (1)
เมืองไทยประกันชีวิต (1)
ไมโครอินชัวรันส์ (1)
ระบบเคลม (1)
ลดหย่อนภาษี (1)
วินาศภัยขาใหญ่ (1)
ศรีอยุธยาประกันภัย (1)
เอซอินชัวรันซ์ (1)
ข่าวสารและกิจกรรม ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ
ข่าวสารและกิจกรรม ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ
ส.ค. 16

Written by: admin
16/8/2560 17:30  RssIcon

ปรับเพิ่มราคากลาง ค่ารักษาพยาบาล ตามต้นทุนที่สูงขึ้น ลดข้อโต้แย้ง รพ. - บริษัทประกันภัย

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้เพิ่มเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถ ด้วยการปรับมาตรฐานราคากลางค่ารักษาพยาบาลที่ บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามสภาพการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามกลไกของตลาดที่มีต้นทุนเพิ่มขึ้นโดยบังคับใช้แล้ว

ทั้งนี้ ค่าตรวจวินิจฉัยพิเศษทางสมอง มีการปรับเพิ่มราคาจาก 4,000 บาท เป็น 5,000 บาท เพิ่มขึ้น 25% ค่าบริการพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล สำหรับผู้ป่วยในทั่วไปจาก 360 บาท เป็น 500 บาท เพิ่มขึ้น 39% หรือแม้กระทั่งค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ซึ่งกำหนดอัตราไว้สำหรับในเขตจังหวัด เดิมให้เบิกได้ 500 บาท/ครั้ง นอกเขตจังหวัดเบิกเพิ่มได้กิโลเมตร (กม.) ละ 90 สตางค์ ปรับเพิ่มเป็น ระยะทาง 10 กม.แรก สามารถเบิกได้ 1,100 บาท กรณีเกินกว่า 10 กม. คิดเพิ่มได้อีกกม.ละ 10 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ศึกษาแนวทางการเบิกจ่ายค่าบริการ เกี่ยวกับการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถนอกสถานพยาบาล รวมถึงค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินด้วย ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากรถนั้น ผู้ประสบภัยควรต้องได้รับการดูแลและได้รับการปฐมพยาบาล เริ่มตั้งแต่สถานที่เกิดเหตุก่อนส่งถึงมือแพทย์ที่ให้การรักษา ซึ่งในส่วนนี้จะทำให้การดูแลผู้ประสบภัยจากรถมีคุณภาพที่ดีขึ้นในอนาคต

ประธานคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า การปรับมาตรฐานราคากลางค่ารักษาพยาบาล จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างโรงพยาบาล และบริษัทประกันวินาศภัยได้ ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ จะได้นำราคากลางดังกล่าวมาอ้างอิง ซึ่งในความเป็นจริงบางโรงพยาบาลอาจจะคิดค่ารักษาต่ำ หรือสูงกว่าราคากลางก็ได้ โดยที่ผ่านมาบริษัทประกันวินาศภัย จะจ่ายค่ารักษาให้แก่ผู้ประสบภัยตามความเป็นจริง ในกรณีเป็นฝ่ายถูกไม่เกิน 8 หมื่นบาท และฝ่ายผิดไม่เกิน 3 หมื่นบาท ตามกฎหมาย

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด