E-Magazine Sign-up

      Tag ข่าวสารและกิจกรรม


ประกันภัย (14)
ประกันภัยรถยนต์ (14)
ประกันภัยน้ำท่วม (10)
ประกันวินาศภัย (6)
บริษัทประกันภัย (5)
ประกันชีวิต (4)
โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย (3)
เบี้ยประกันภัย (3)
คปภ. (2)
บริษัทประกันวินาศภัย (2)
ประกันการเดินทาง (2)
รีอินชัวเรอร์ (2)
สัปดาห์ประกันภัย (2)
Central Smart Insure (1)
Insurance (1)
กฎหมายประกันภัย (1)
กรมธรรม์ (1)
กรมธรรม์บำนาญ (1)
กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (1)
ตัวแทน/นายหน้าประกันภัย (1)
ทำประกัน (1)
ทิพยประกันภัย (1)
ไทยประกันชีวิต (1)
ธุรกิจประกันภัย (1)
บริษัท กรุงเทพประกันภัย (1)
บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย (1)
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต (1)
บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต (1)
แบงก์แอสชัวร์รันส์ (1)
ประกันการเดินทางต่างประเทศ (1)
ประกันบำนาญ (1)
ประกันภัยก่อการร้าย (1)
ประกันภัยประมง (1)
ประกันภัยแผ่นดินไหว (1)
ประกันภัยไฟไหม้ (1)
ประกันภัยระเบิด (1)
ประกันภัยหมอ (1)
ประกันสุขภาพ (1)
ประกันอัคคีภัย (1)
ประกันอุบัติเหตุ (1)
เมืองไทยประกันชีวิต (1)
ไมโครอินชัวรันส์ (1)
ระบบเคลม (1)
ลดหย่อนภาษี (1)
วินาศภัยขาใหญ่ (1)
ศรีอยุธยาประกันภัย (1)
เอซอินชัวรันซ์ (1)
ข่าวสารและกิจกรรม ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ
ข่าวสารและกิจกรรม ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอื่นๆ
ก.ย. 19

Written by: admin
19/9/2557 9:57  RssIcon


อุดรธานี - ธ.ก.ส.เผยโครงการประกันภัยข้าวนาปี 57 เริ่มช้าไป ส่วนใหญ่ปลูกข้าวแล้วลงทะเบียนไม่ทัน ขณะที่โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบ ตั้งแต่เริ่มโครงการปล่อยกู้ไปแล้ว 15 ล้านบาท
       
       นายเรืองชัย เจริญกิจสุพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อุดรธานี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนผ่านมา เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2557 โดยให้ บมจ.ทิพยประกันภัย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย และ บมจ.วิริยะประกันภัย เป็นผู้เอาประกัน และอนุมัติวงเงิน 949.90 ล้านบาท สมทบค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่เกษตรกร
       
       ซึ่งการประกัยภัยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 พื้นที่ตามระดับความเสี่ยง โดยใช้หลักเกณฑ์ความเสียหายเฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่ปี 2548-2556 เพื่อกำหนดเบี้ยประกันแตกต่างกันตามความเสี่ยง และใช้หลักเกณฑ์ประเมินความเสียหายที่รัฐดำเนินการในปัจจุบัน เช่นเดียวกับการดำเนินโครงการปี 2554-2556 และกำหนดจำนวนพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศ 1.5 ล้านไร่

สำหรับสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรธานี ได้รับเป้าหมายการจัดทำประกันข้าวนาปี 2557 จำนวน 48,600 ไร่ เริ่มรับประกันตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จัดทำให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ 8,043.50 ไร่ คิดเป็น 16.55% เนื่องจากโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2557 เริ่มโครงการช้ากว่าการปลูกข้าวในจังหวัด กล่าวคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เนื่องจากปีนี้ฝนค่อนข้างดี คงมีเพียงบางพื้นที่ได้รับน้ำฝนช้า จึงลงมือเพาะปลูกในเดือนสิงหาคม ซึ่งส่วนที่เข้าเงื่อนไขการทำประกันคือ ต้องเพาะปลูกภายใน 45 วัน จึงมีเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การทำประกันข้าวนาปี 2557 ก็ยังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าเกษตรกรคงปลูกข้าวทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2557
       
       นายเรืองชัยกล่าวว่า สำหรับโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตกรและบุคคลในครัวเรือน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ภาพรวม ธ.ก.ส.ปล่อยเงินกู้ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี ส่วนผลการดำเนินงานโครงการใน จ.อุดรธานี จนถึงวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา มีเกษตกรมาขอขึ้นทะเบียนเข้าโครงการ 151 ราย ยอดหนี้ 15 ล้านบาท ซึ่งจะได้เชิญเจ้าหนี้มาเจรจประนอมหนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อไป  
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  17 กันยายน 2557 14:51 น.

© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 โดย บริษัท ริไลอันซ์ โบรกเกอร์ จำกัด